İthalat Hizmetleri

İTHALAT HİZMETLERİ

İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

 • İthal konusu eşya evraklarının önceden temini ve kontrolü.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması. 
 • Ordino alımı.
 • İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.
 • Talep halinde ön müsaadelerin alınması. 
 • Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması. 
 • Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması. 
 • Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması. 
 • Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi. 
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Elektronik arşivleme.
Şimdi Ara Canlı Yardım